Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu Nedir?

Kaygı (anksiyete) korkuya benzeyen şiddetli bir tedirginlik halidir. Kişi sürekli olarak kendisinin başına kötü şeyler gelecekmiş hissinde olur ve bir bilinmezlik durumuna karşı sürekli tetikte olur. Anksiyete her insanın belli dönemlerde yaşadığı bir durumdur bu yüzden her zaman psikolojk bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemelidir.

Eğer bu sürekli endişeli ve tetikte olma hali zamanla azalmıyorsa, kişinin gündelik hayatını, işini ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durumda profesyonel bir destek almak çok önemlidir.

Kaygı Nedir?

KAYGI BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp atışının hızlanması, bulantı kusma hissi, baş dönmesi, ellerin aşırı terlemesi, nefes almada güçlük, mide krampları gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra zihinsel belirtiler de şöyledir; dikkati toplamada güçlük, kontrolü kaybetme hissi, aklını kaybetme korkusu, başkalarından zarar gelecekmiş hissi, uyaranlara aşırı duyarlı olma gibi belirtiler eşlik eder.

KAYGI BOZUKLUĞU TÜRLERİ NELERDİR?

PANİK BOZUKLUK

Belli bir neden olmaksızın aniden ortaya çıkan şiddetli kaygı nöbetleridir. Kişi o an kalp krizi geçiriyor ve ölüyormuş gibi hissedebilir bunun sonucunda da ölüm korkusu ortaya çıkabilir veya kontrolünü kaybediyormuş hissine kapılarak etrafındakilere zarar vermekten korkmaya başlar. Panik ataklar genellikle 10 dakika yoğun bir şekilde yaşanır ve daha sonra yavaş yavaş azalır.

SOSYAL FOBİ

Kişinin toplum içinde rezil olacağı ve büyük utanç hissedeceği düşüncesi ile sürekli korku yaşadığı bir durumdur. Olabildiğince toplumsal olaylardan kaçınırlar. (topluluk önünde konuşma, yemek yeme, yeni kişilerle tanışma gibi) Başkaları tarafından sürekli incelendiğini düşünürler. Diğer insanların fikirlerine aşırı derecede önem verirler.

AGORAFOBİ

Kelime kökeni “alan korkusu” anlamına gelmektedir. Kişi evden çıkmaktan, toplu taşıma kullanmaktan, kapalı alanda sıkışmaktan, alışveriş merkezinde veya tiyatroya gitmekten kaçınırlar. Agorafobi geliştiren kişiler uzun süre evde kalarak başkalarına da bağımlı hale gelebilirler. Agorafobi genellikle panik bozuklukla birlikte görülür. Önce panik atak geçirilir daha sonra agorafobi geliştirilebilir.

ÖZGÜL FOBİ

Belli bir nesne ya da durumla ilgili şiddetli korku ve endişeli olma halidir. (uçağa binmek, hayvanlar, yükseklik, asansöre binmek gibi) Fobi kaynağı olan nesne ya da durumdan sürekli bir biçimde kaçınılır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir.

YAYGIN AKSİYETE BOZUKLUĞU

En az 6 aylık bir sürenin çoğunda “sürekli, aşırı ve duruma uygun olmayan” bir endişe durumu hakimdir. Kişinin günlük yaşamını bozar. Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan kişiler her durumda en kötü senaryoyu düşünürler bundan dolayı endişeleri hiç azalmaz. YAB’a fiziksel belirtiler de sıklıkla eşlik eder. Tüm bedende kasılma, geceleri uykuya dalamama, titremeler gibi belirtiler görülebilir.

MADDENİN İLACIN YOL AÇTIĞI KAYGI BOZUKLUĞU

Madde veya ilaç kullanımı panik atağın veya diğer kaygı semptomlarının oraya çıkmasına neden olur.

BAŞKA BİR SAĞLIK DURUMUNA BAĞLI KAYGI BOZUKLUĞU

Bazı tıbbi durumlar beyin tümörü, hipotiroid, KOAH gibi hastalıklara anksiyete eşlik edebilir.

KAYGI BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ

Kaygı(anksiyete) bozuklukları psikoterapi ve ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi kaygı bozukluklarında en sık kullanılan terapi türüdür. Maruz bırakma tekniği ile özellikle fobilerin tedavisinde oldukça fazla iyileşme durumu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda düşünce-duygu-davranışa odaklanarak kişinin baş etme teknikleri güçlendirilir ve kişinin olumsuz inançlarına karşı sorgulatan müdahaleler yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous article

Travma Sonrası Stres Bozukluğu