Ataşehir-Özgül-Öğrenme-Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Uzmanlarımız öncelikle uygun envanter ve testlerle çocukların düzeylerini; varsa davranış ve öğrenme sorunların nedenleri tespit etmektedir. Gerekli durumlarda çocuk ve ergen psikiyatristlerimizle iş birliği içerisinde süreci yürütmekteyiz. Her çocuğa uygun bireysel programları oluşturarak ailelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bireysel programı hazırlandıktan sonra belli aralıklarla çocuğun gelişimi takip edilmektedir.

  • Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan
  • DOWN Sendromu tanısı olan
  • Gelişimsel Geriliği tanısı olan
  • Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı olan
  • Dikkat Eksikliği tanısı olan