Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları ne sıklıkla görülür ?
Yeme bozuklukları ölümcül hastalıklardır. Yapılan araştırmalar sonucu raporlar son 30 yıl içerisinde anoreksik hastaların %25’inde ölümle sonuçlandığını göstermektedir. Ayrıca hastaların %25’i hastalığı aynı seyirde yaşamaya devam etmekte , %40’ının düzeldiğini, kalan yüzdelik kısmın ise hafif yakınmalarla yaşamlarını sürdükdükleri görülmektedir.

Yeme bozukluklarının belirtileri nelerdir ?
Yeme bozukluklarını yaşayan kişilerde ortak özellikler normal dışı yeme alışkanlıkları, beden kilosu üzerine kaygı geliştirme ve beden imajında görülen çarpıklık olarak tarif edilmiştir.

Yeme bozukluklarının türleri nelerdir ?
Yeme bozuklukları anoreksiya nervosa, bulimia nervosa ve başka türlü adlandırılamayan yeme bozuklukları şeklinde sınıflandırılmıştır.

Yeme bozukluğu olan kişiler nasıl düşünür ?
Anoreksiya ve nevroza kategorisindeki bireyler beden ve kilolarını abartılı şekilde değerlendirmektedir. Diğer bireyler kendilerini farklı alanlardaki performansları açısından değerlendirirken anoreksik ve bulimik hastalar odak noktası olarak vucüt şekli ve kilosu üzerine odaklanarak kontrole ilişkin algı içerisindedir.

ANOREKSİYA NERVOZA
Anoreksiyada birey kilo vermek için yeme miktarını minimum düzeyde tutmaya çalışır ve bunu sağlamak için inzivaya çekilme, rekabet ve kendine ceza verme gibi motivasyonel araçlar kullanır.

BULİMİA NERVOZA
Bulimik hastaları anoreksiklerden ayıran nokta beslenme kısıtlaması sonrasında ortaya çıkan tıkanırcasına yemek yeme atakları ve bunu yaptıktan sonra kusma ya da laksatif kullanmalarıdır. Bulimia hastaların çoğu aşırı yemek yemeye ilişkin kontrol kaybından dolayı sıkıntı çeker ve utanç duygusu taşır. Bu nedenle de anoreksik bireylere nazaran kolaylıkla tedavi olabilirler. Bulimik hastalarda depresyon ve anksiyete bozuklukları görülebilir.

Yeme bozukluklarına ne sebep olur ?
Genel çerçeveden bakıldığında yeme bozukluğu görülen bireylerde, aile işlevselliğinde bozukluk ve aile ilişkilerinde oluşan  sorunlardan dolayı Werne ve Yalom, aile tarafından oluşan reddedilmişlik, yalnız kalma ve  anlaşılmazlık hissi kişinin kendini kanıtlama ve onay alma mekanizmalarının devreye girmesinde etkili olduğu ve yeme bozukluğu ile ortaya çıktığını belirtmiştir.

Yeme bozukluklarında tedavi
Yeme bozukluklarında farmakolojik (ilaçlı) tedavi uygulanabilir. Bunun dışında bilişsel davranışçı terapilerde yeme bozukluklarının tedavisine bakıldığında hedefin semptomların azaltılması ve ortadan kaldırılması olduğu bilinmektedir. Hemen ardından hedef, bireyin hastalığını sürdürmekte olan faktörlerin, hatalı inançların, duyguların ve davranışların değiştirilmesidir.

Previous article

Uyku Bozuklukları