DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ 

  1. Stroop Testi TBAG Formu: Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızını 
  2. İşaretleme Testi Türk Formu: Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmali 
  3. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu: Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede) ölçmektedir. 

Eğitimin amacı: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması.  

 

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş 

Eğitimci: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan  

Tarih: 12-13 Ocak 2019 

Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-17:00 

Kesin kayıt için son gün: 07 Ocak 2019 

Ücret: 900 TL (KDV dahil) 

Kursun Yapılacağı Adres: Kent Psikolojik Danışmanlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri – Asmadalı Sok. No:19 Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul 

 

Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir. 

 

Katılım için Gerekli Ön Koşullar:  

  • Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi mezunları ve ilgili diğer alanlardan mezun olmuş bulunmak;  
  • Belirtilen bölümlerin son sınıfında okumakta olmak;  
  • Nöroloji, psikiyatri ve tıbbın diğer ilgili alanlarında uzmanlığını yapmakta olmak veya tamamlamış bulunmak. 

 

 

Kursiyerlere verilecek malzemeler: 

  1. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu uygulama yönergeleri  
  1. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu kayıt formları 

 

NOT: STROOP TESTİ TBAG FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ ÜCRETİ: 400 TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER STROOP TESTİNİ %50 İNDİRİMLİ (200 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR.  

 

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ ÜCRETİ: 450 TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER GİSD-B TESTİNİ %50 İNDİRİMLİ (225 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR. 

 

 Kayıt ve Bilgi İçin 

 Yönetici Asistanı Buket Sipahi – 0 216 325 76 97 / 0 216 325 76 98