ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI 
Eğitimi verilecek olan testler

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu. (ÖÖG).  

Eğitim içeriği

ÖÖG alt testleri: Matematik Testi, Okuma Testi, İşittiğini Yazma Testi, Gördüğünü Yazma Testi, Saat Çizimi Testi, Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi, Harris Lateralleşme Testi, Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi, Sıralama Testi ve Gessell Gelişim Figürleri Testi 

Eğitimin amacı 

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) konusunda özet bir kuramsal bilginin kazandırılması, ÖÖG’nin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarını uygulama, puanlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması.  

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş 

Eğitimci: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan  
Süre: 13 saat 
Tarih: 08-09 Aralık 2018 
Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-17:00 
Kursun Yapılacağı Adres: 
Kent Psikolojik Danışmanlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri – 
Asmadalı Sok. No:19  Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul 
Verilecek Belge: 

Katılımcıların eğitimin gerektirdiği süpervizyonu tamamlaması durumunda Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir. 

Kurs ücretine dahil olan malzemeler:  

ÖÖG malzemeleri, kayıt formları, uygulama yönergeleri, örnek raporlar, eğitim sunumları. 

NOT: Bu eğitimde GİSD-B eğitimi verilmemektedir.